Lisa yn helpu Plant Bach Hapus gyda’u lleferydd


“‘Dan ni’n gofyn beth maen nhw eisiau ei wneud, achos dwi’n dilyn llais y plentyn. ‘Dan ni’n treulio’r rhan fwyaf o’r diwrnod yn yr ardal tu allan, lle mae gennym ni sleids, pethau i’w dringo, cegin fwd, tŷ bach twt a lle tawel i’r plant cael ymlacio. ‘Dan ni’n lwcus yn yr ardal lle ‘dan ni; mae gennym ni gymaint o goed ac anifeiliaid o gwmpas – twrcis, ieir, alpacas – maen nhw wrth eu boddau yn gweld y pethau ‘ma.”BBC News

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com