Huw Edwards ‘wedi cael Covid-19’ yn ddiweddarHuw Edwards

Mae’r newyddiadurwr a darlledwr Huw Edwards wedi datgelu ei fod wedi dioddef cyfnod o salwch o’r gwaith am dair wythnos ar ôl dioddef yr hyn y mae’n ei amau oedd coronafeirws.

Wrth ysgrifennu erthygl i gylchgrawn Barn, dywedodd ei fod wedi datblygu symptomau tra’n cerdded yng Nghaint ganol fis Mawrth.

Daeth y cyfnod o gyfyngiadau cymdeithasol llym i rym ar 23 Mawrth yn y DU.

Er na chafodd ei brofi am coronafeirws, dwedodd fod meddyg oedd yn ei drin ar y pryd “yn gwbl argyhoeddedig mai Covid-19 oedd wrth wraidd y peth.”

‘Tostrwydd ffyrnig’

Dywedodd ei fod wedi dychwelyd i’r gwaith wedi cyfnod o orffwys “gan ddeall yn iawn beth oedd natur ffyrnig y tostrwydd.”

Roedd wedi bod ar daith gerdded 10 milltir o hyd rhwng Faversham a Seasalter, sef taith yr oedd fel arfer yn ei chwblhau’n ddigon rhwydd.

“Serch hynny fe roes y daith yn ôl broblem enfawr i mi. Datblygais boenau enbyd yn y coesau a’r cluniau a’r ysgwyddau,” dywedodd.

Bu bron iddo fethu a dal y trên yn ôl i Lundain, “a dyna ddechrau profi effeithiau niwmonia, a’r meddyg yn gwbl argyhoeddedig mai Covid-19 oedd wrth wraidd y peth, er na chafwyd unrhyw brawf o hynny yn ffurfiol.”

Image copyright
Huw Edwards/ Instagram

Image caption

Llynedd fe ddywedodd Huw Edwards fod bocsio wedi bod o les corfforol a meddyliol iddo

Yn yr un erthygl ar gyfer Barn, fe amddiffynnodd ddidueddrwydd y BBC, gan ddweud fod y gorfforaeth yn profi ymosodiadau o’r dde a’r chwith yn wleidyddol.

“Gwas chwipio cyfleus i wleidyddion o bob lliw fu’r BBC erioed”, meddai.

Wrth drafod dyfodol y BBC, fe ddywedodd mai gwaith y BBC oedd i “osod y ffeithiau yn glir” a bod “cyfraniad a chyrhaeddiad y BBC yn ddiymwad”.BBC News

Leave a Reply