Hiraethu am y bywyd wedi’r cwis Zoom…


Image copyright
Fflur Evans

Mae hi wedi bod yn fisoedd hir o aros yn y tŷ i Fflur Evans, yn hiraethu am gael mynd ar noson allan go iawn.

Dydi cwis Zoom ddim cweit yr un peth â’r wefr o fod mewn clwb nos chwyslyd, meddai…


Ma’i newydd droi’n hanner nos. Ti newydd gyrraedd ffrynt y ciw i fynd mewn i’r clwb ar ôl cwympo mas ‘da rhyw foi o’dd yn trio gwthio mewn a chwarae sawl rownd o ‘spot the B-list celeb Cymraeg’. Ac ar ôl aros am awr i fynd mewn, dyma’r bouncer yn ynganu’r frawddeg mwya’ gogoneddus a fuodd yn yr iaith Saesneg erioed: “Go on, in you go…

Os oes ‘na wefr yn fwy na’r un gei di wrth gerdded mewn i dy hoff glwb, dwi’n sicr heb ei phrofi. Ti’n cal dy stamp, yn trio perswadio boi’r ‘stafell gotiau i roi 2-for-1 deal i ti (heb fawr o lwyddiant) ac yna, ti’n camu mewn…

Ma’r lle yn llawn, ma’n afiach o dwym, ma’r ciw i’r bar yn hirfaith, ti ‘di osgoi cyswllt llygad ‘da tri pherson dwyt ti ddim eisiau gweld yn barod, ond s’dim ots – mae e i gyd werth e.

Ar ôl i ti gael dy ddiod(ydd), ti’n ‘neud dy ffordd at y dancefloor yn sgrechian geiriau Crazy Chick gan Charlotte Church, yn hapus dy fyd.

Oes, bobl, credwch neu beidio, ma’ dros bedwar mis wedi bod ers i ni gyd fod am noson mas go iawn. Ac er bo’ ‘na bethau pwysicach yn y byd na rhoi dy gladrags ‘mlaen a mynd am gwpwl o goctêls, mae’n rhan bwysig o fywydau cymdeithasol llawer ohono’ ni.

Fflur EvansImage copyright
Fflur Evans

Image caption

Fflur a’i ffrindiau yn eu ‘gladrags’ yn barod am noson allan

Diwedd fy mywyd cymdeithasol?

Ddiwedd mis Mawrth, ar ôl sylweddoli bysen i’n styc yn y fflat am fisoedd, o’n i’n poeni gymaint am fod yn bored a diflasu ar fywyd yn locdown. O’dd y tafarndai ‘di cau, y caffis, y bwytai, y clybiau nos, y gym… O’n i wir yn poeni mai dyma fyddai diwedd fy mywyd cymdeithasol. Ai eistedd ar y soffa yn gwylio sitcoms ar Netflix fyse fy ffawd o hyn ymlaen?

Ac yna’n sydyn, daeth fy ngwaredwr: Y Cwis Zoom. Ar ddechrau’r cyfnod clo, o’n i’n treulio bob prynhawn Sadwrn yn coluro fel tasen i’n cael mynd mas i ryw barti crand (nes i hyd yn oed wisgo fake tan ar gyfer un cwis, sy’n drist, braidd).

O’dd e’n wych – pawb yn cael cwpwl o ddrincs, pawb yn gystadleuol, pawb yn cymryd y mic mas o un o’r bois achos bod e’n meddwl mai Vienetta o’dd prifddinas Awstria – dyma oedd uchafbwynt yr wythnos.

Aeth popeth yn rhithiol – gigs, seremonïau gwobrwyo, gweithdai cynganeddu – you name it, ac o’dd rhyw fersiwn ohono fe’n bodoli ar-lein. Pam bo’ fi ‘di poeni gymaint am fod yn bored dros yr haf, gwedwch? O’dd fy mywyd cymdeithasol i mor fywiog ag erioed!

O’dd mantais hefyd i’r ffaith ‘mod i’n gallu mwynhau bob dim o glydwch fy soffa – o’n i ddim yn cwympo mas ‘da idiots mewn ardaloedd ysmygu, o’n i ddim yn gorfod talu pymtheg punt am ddau jin lemonêd, ac o’n i ddim yn dihuno gyda llond handbag o ofidiau am y noson gynt. Result!

Zoom ddim cweit yn cymharu…

Ond, yn anochel, diflannodd fy mrwdfrydedd rhywbryd yng nghanol mis Mai. O’n i’n all Zoomed-out.

O’n i ddim ishe paentio gwên (a thri haen o foundation) ‘mlaen; o’n i ddim eisiau trio dyfalu pwy oedd Prif Weinidog Uzbekistan neu enillydd Eurovision 1984; o’n i ffaelu bod yn bothered i rith-gymdeithasu rhagor.

O’n i’n teimlo’n wael am fod yn bwdryn ac am beidio ymuno â’r hwyl, ond o’dd e jyst ddim r’un peth â noson mas go iawn. Wyt, ti’n gallu blastio Madonna a dawnsio fel ffŵl rownd y gegin gymaint ag wyt ti ishe, ond dyw e ddim cweit yn cymharu ‘da hynt a helynt actual noson mas, odyw e?

Fflur EvansImage copyright
Fflur Evans

Image caption

Roedd hyd yn oed y Steddfod yn gorfod bod yn rhithiol eleni, felly doedd yna ddim cyfle i yfed cwrw o wydrau plastig tra’n sefyll mewn cae mwdlyd…

Ac er bod tafarndai a bwytai’n dechrau ailagor erbyn hyn, ma’r syniad o eistedd mewn pyb yng nghanol y pandemig ‘ma’n dal i ‘neud fi deimlo bach yn anghyfforddus.

Wrth gwrs, gallen i gwrdd â ffrindiau yn eu gerddi nhw neu mewn beer garden, ond fi’n credu fydden i’n poeni am gadw at y rheol 2 fetr gymaint, fysen i ffaelu ymlacio’n iawn. A hyd yn oed tasen i’n gallu mynd am gwpwl o beints, sai’ cweit yn siŵr os fysen i’n gwybod beth i ‘weud neu shwd i gymdeithasu gyda phobl yn y Byd Go Iawn rhagor.

‘Falle ei fod e’n haws sticio ‘da’r busnes Zoom ‘ma am sbel fach ‘to – ti methu rhoi pobl ar mute yn y pyb wedi’r cwbl!

Ond os ydych chi, fel fi, yn ysu am gael eich bywyd cymdeithasol ‘nôl, peidiwch a digalonni. Rhywbryd yn y dyfodol, gewn ni gyd gwrdd unwaith ‘to (sori, fi’n dechre swnio gormod fel y gân Vera Lynn ‘na nawr).

Ond tan hynny, dwi off i ail-wylio Friends am y chweched tro eleni, a breuddwydio am jagerbombs, smoke machines, a bwyta chicken nuggets yng nghefn tacsi am bedwar o’r gloch y bore.

Rhyw ddydd, bobl. Rhyw felys ddydd…

Hefyd o ddiddordeb:BBC News