Herwgipio yn Gaza: ‘Balch o fod wedi byw i ddweud y stori’

We are an affiliate

Newsatw.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk.“As an Amazon Associate, I earn from qualifying purchases.”

Ar raglen Fy Stori Fawr Radio Cymru, mae Rhys yn egluro eu bod nhw wedi penderfynu mynd i ysbyty yn Gaza er mwyn siarad gyda phobl oedd wedi eu hanafu.

Dim ond newydd gyrraedd Gaza oedden nhw. Ar ôl gadael eu bagiau yn y tŷ lle’r oedden nhw’n aros, aeth y tri ohonyn nhw at feddau lle’r oedd teuluoedd yn galaru am y bobl oedd wedi marw.

Y noson honno aethon nhw i’r ysbyty, lle cawson nhw eu cipio.

Wrth siaarad ar y rhaglen dywedodd Rhys: “Ar ôl dipyn, dyma ‘na gang o ddynion yn ein hamgylchynu ni efo gynnau ar y ward yn yr ysbyty a ddim yn dallt gair, wrth reswm, ond o’dd ‘na gecru.

“Mi gawson ni ein hebrwng o’r ward gan wyth neu 10 o ddynion i fewn i ryw stafell. Odd hi’n dipyn o ffrwgwd erbyn hynny. O’n i ddim yn dallt be’ o’dd yn digwydd.”

Mae Rhys yn cofio bod y dynion “wedi mynd ag Eifion i rwle arall – dwi ddim yn gwybod lle – efo rhyw bedwar dyn”.

“Nathon nhw gadw fi ac Amjed Tantesh yn yr ysbyty ac a’th y cecru mlaen am orie.”


Source link

Check Also

Vaughan Gething can’t continue as first minister, Senedd members say

We are an affiliateNewsatw.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an …

Leave a Reply

Available for Amazon Prime
The compliance genie guarantees an easy user experience through its modular design. Join the ranks of savvy entrepreneurs who are revolutionizing their marketing approach with this free ad network today !. © 2024 dexter dance school.