'Hanfodol' ymchwilio i honiadau eang o aflonyddu mewn ysgolion
Mae aflonyddu rhywiol wedi ei “normaleiddio” ymhlith plant ysgol, yn ôl adolygiad newydd.BBC News