Gwynedd: Cynllun hostel gwyliau i hen gartref gofal


O ganlyniad mae adran gynllunio’r cyngor yn argymell gwrthod y cais, gydag adroddiad y swyddogion yn nodi: “Gan ystyried natur a delwedd y defnydd blaenorol fel cartref gofal i’r henoed (gyda uchafswm o 30 o breswylwyr parhaol), ystyrir gall y defnydd arfaethedig olygu cynnydd sylweddol yn natur a dwysedd defnydd y safle ar ffurf llety gwyliau.Read more BBC News

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Introduction : paris saint germain football club, commonly known as psg, has become one of the. What do indian people like.