Gwrthwynebu gorfod cael cardiau adnabod i bleidleisio


“Ry’n ni’n gwybod y gallai pobl sy’n lleiaf tebygol o fod â cherdyn adnabod fod yn ddi-waith, maent o bosib yn byw mewn tai cyngor neu dai cymdeithasol, fe allen nhw fod yn bobl anabl neu’n bobl hŷn,” medd cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru, Jess Blair.BBC News