Gwleidyddion am i'r Awyrlu wneud mwy i leihau sŵn
Yr Awyrlu yn dweud fod gwneud newidiadau i’r awyren hyfforddi sy’n hedfan o’r Fali yn flaenoriaeth.BBC News