Gwlad Belg dan-21 5-0 Cymru dan-21


Bangor dan gyfyngiadau lleol o nos Sadwrn

Llywodraeth Cymru’n cadarnhau y bydd mesurau llymach yn berthnasol yn wyth o wardiau’r ddinas.BBC News