Gosod mesurau traffig ym mhorthladd CaergybiMae mesurau traffig wedi cael eu gosod ar y brif ffordd i borthladd Caergybi wrth i’r DU baratoi ar gyfer

perthynas fasnachu newydd gyda’r UE.BBC News