Gohirio Eisteddfod yr Urdd 2021 am flwyddyn arall


Cafodd yr ŵyl ei gohirio eleni oherwydd y pandemig, ac yn hytrach

cafodd Eisteddfod T ei gynnal lle’r oedd plant yn cystadlu o adref.BBC News