Gohirio Eisteddfod Genedlaethol Tregaron eto nes 2022Dywedodd Llywydd Llys yr Eisteddfod a chadeirydd y Bwrdd Rheoli, Ashok Ahir: “Yn naturiol, ry’n ni’n siomedig iawn ein bod wedi gorfod cymryd y penderfyniad hwn unwaith eto, ond ry’n ni’n sicr y bydd pawb yn cytuno mai dyma’r penderfyniad cywir a synhwyrol i’r Bwrdd Rheoli’i gymryd, ac na fydd y cyhoeddiad heddiw’n syndod.BBC News