Gofalwyr i ymladd newidiadau gofal yng Nghaerffili
Mae’r cyngor wedi cynnig cynllun newydd am ddarpariaeth gofal mewn canolfannau i oedolion anabl.BBC News