Gobaith cyn-filwr wrth drafod hunanladdiad ei efaill
Mae Aaron Leventhal yn gobeithio y bydd yn annog eraill i gael help cyn i’w cyflwr meddyliol waethygu.BBC News