Gething: Rhaglen frechu'n 'megis cychwyn' yng NghymruMae’r Gweinidog Iechyd yn galw am “amynedd” wrth i’r rhaglen frechu rhag Covid-19 fynd rhagddo.BBC News