Galw ar ffermydd i wneud mwy i leihau nwyon tŷ gwydrDywedodd Dr Prysor Williams, uwch ddarlithydd mewn rheolaeth amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor, bod y casgliadau’n cynnig “golwg werthfawr inni o’r hyn y mae ffermydd Cymru eisoes yn ei wneud yn dda o ran cynaliadwyedd, a lle y gellir gwneud gwelliannau pellach”.BBC News