Gallai Caerdydd wynebu cyfyngiadau Covid-19


Caerdydd

Gallai prifddinas Cymru wynebu cyfyngiadau lleol wrth i’r nifer o achosion Covid-19 yno godi “yn gyflym”.

Mae arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas, wedi rhybuddio am gyfyngiadau ar deithio a chymysgu rhwng aelwydydd.

Dywedodd mewn cyfarfod rhithiol o’r awdurdod bod yr ardal wedi gweld 38.2 o achosion o coronafeirws am bob 100,000 o bobl dros y saith diwrnod diwethaf.

Ychwanegodd Mr Thomas fod y ddinas ar fin mynd i mewn i “ardal goch” Llywodraeth Cymru.

Os fydd hynny’n digwydd, yna dywedodd ei fod “yn disgwyl y byddwn yn gweithredu cyfyngiadau pellach fel yr ydym wedi gweld mewn rhannau eraill o dde Cymru”.

Gofynnodd cynghorydd Ceidwadol, Jayne Cowan i Mr Thomas os fyddai Caerdydd yn wynebu cyfyngiadau o fewn y 48 awr nesaf.

Atebodd: “Fe edrychwn ni ar y ffigyrau eto yn y bore, a gwneud penderfyniad ar sail hynny.”

Mae gan Gaerdydd boblogaeth o 366,903 a dyma fyddai’r seithfed ardal i weld cyfyngiadau ychwanegol yn cael eu cyflwyno.

Eisoes dyw trigolion Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful a Chasnewydd ddim yn cael gadael eu hardaloedd heb esgus rhesymol.

Straeon perthnasolBBC News