Ffatri newydd yn cyflogi cyn-weithwyr Laura Ashley


Fe wnaeth

ffatri Laura Ashley yng nghanolbarth Cymru gau yn ystod yr haf gyda 57 o swyddi’n cael eu colli.BBC News