Euro 2020: Y farn yn Rhufain am gêm Cymru yn erbyn yr EidalDw i heb gael mynd i Gymru ers dwy flynedd, mae llawer o ffrindiau yna gyda fi a hoffwn eu gweld nhw cyn bo hir, siarad Cymraeg, clywed y Gymraeg wrth gerdded ar strydoedd Cymru. Dw i ddim yn gwybod pryd bydd yn bosib i mi deithio i Gymru eto ond bydd cael gwylio tîm pêl-droed Cymru ar y teledu yn helpu fi deimlo’n agosach at y wlad.BBC News

Leave a Reply