Elusen yn 'dal i gael cwynion' am ymateb heddlu i drais
Dywedodd un fenyw bod ymateb yr heddlu yn dilyn ymosodiad arni wedi ei siomi.BBC News