Eisteddfod: ‘Trafod y canllawiau fydd eu hangen’


, Eisteddfod: ‘Trafod y canllawiau fydd eu hangen’

Mae prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol wedi dweud ei bod yn cydnabod fod y Brifwyl yn wynebu her fawr pe bai’r pandemig coronafeirws yn parhau i’r dyfodol, ond ychwanegodd eu bod eisoes yn trafod y canllawiau fydd eu hangen.

Roedd Betsan Moses yn siarad ar raglen Dewi Llwyd ar BBC Radio Cymru a bu hefyd yn edrych yn ôl ar uwchafbwyntiau Gŵyl AmGen.

  • Gŵyl eisteddfodol i lwyfannau digidol BBC Cymru
  • Gohirio Eisteddfod Tregaron am flwyddyn

Y disgwyl yw yw y bydd y Brifwyl, oedd fod i ymweld â Thregaron eleni, nawr yn cael ei chynnal yn yr un lleoliad y flwydd nesaf.

“Mae’r gwaith o weld sut all sefydliad fel yr Eisteddfod agor yn ddiogel yn digwydd a hyn o bryd,” meddai’r prif weithredwr.

“O ran digwyddiadau mawr ni fydd yr olaf i agor.”

Ychwanegodd mai trafod yw’r flaenoriaeth am nawr ac o bosib dod i benderfyniad yn y gwanwyn.

“Mae’r ffaith ein bod ni ar hyn o bryd yn edrych ar ganllawiau yn edrych ar bosibiliadau yn gadarnhaol tu hwnt.

‘Costau ychwanegol’

“Mi fydd yna gostau ychwanegol os di’r clwyf yn parhau – bydd yn rhaid bod â mesurau ychwanegol a bydd rhaid edrych sut mae eu gwireddu a’i gwneud yn gost effeithiol.

“Mi fyddwn ni yn yr hydref yn edrych ac yn gweld o ran y weledigaeth fel y mae ei wireddu a beth sydd mewn lle ar gyfer hynny.”

Wrth edrych yn ôl ar Ŵyl AmGen dywedodd fod yr arbrawf wedi bod yn llwyddiant mewn sawl ffordd.

“Yn sicr mae bod wedi bod yn llwyddiant. Cyn i ni gychwyn ddoe (Sadwrn) …..roedd dros 300,000 wedi bod yn rhan o AmGen ac wedi cyfranogi.

“Felly mae yn sicr wedi llenwi bwlch ac yn fwy na hynny roedd yn bwysig fod y Gymraeg yn rhan ganolog o’r arlwy digidol.”

Dywedodd hefyd y bydd yna waith mawr dros y misoedd nesa i weld beth fydd y modd mwyaf diogel o gynnal y Brifwyl a’r strwythurau mwyaf pwrpasol os yw’r feirws yn parhau.

Ychwanegodd mai trafod yw’r flaenoriaeth am nawr ac o bosib dod i benderfyniad yn y gwanwyn.BBC News