Effaith ‘ddychrynllyd’ Covid-19 ar Ysbyty Maelor Wrecsam


Wrth siarad gyda BBC Radio Wales, esboniodd: “Mae’r ysbyty’n canolbwyntio i raddau helaeth ar y funud ar waith cleifion mewnol, gyda’r mwyafrif helaeth o hynny’n waith meddygol, ac mae darn mawr o hynny yn amlwg yn canolbwyntio ar Covid, felly bu llawer o aildrefnu ac adleoli staff, sydd yn creu llawer o faterion ychwanegol.



BBC News