Economi Cymru yn tyfu, ond yn arafach na gweddill y DU
Bu cynnydd mewn rhai rhannau o’r economi yn sgil codi cyfyngiadau yn ystod yr haf y llynedd.BBC News