Dyn o flaen llys ar gyhuddiad o lofruddio'i chwaer
Matthew Selby, 19, wedi’i gyhuddo o ladd ei chwaer Amanda, 15, mewn parc carafanau ger Abergele.BBC News