Dros hanner pobl Cymru dan 25 gyda gwrthgyrff Covid-19
Ymchwil yn amcangyfrif bod bron i 83% o boblogaeth Cymru bellach gyda gwrthgyrff yn erbyn coronafeirws.BBC News