Disgwyl cyhoeddi cyfnod clo byr i Gymru yn fuanY BBC yn deall y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfnod clo byr a llym yn ystod y dyddiau nesaf.BBC News