Dim gwerslyfr Cymraeg i ddysgu pwnc yn ‘bryder sylweddol’

We are an affiliate

Newsatw.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk.“As an Amazon Associate, I earn from qualifying purchases.”

Pryder pellach sy’n cael ei nodi yn yr adroddiad yw bod rhai athrawon CGM yn symud o Gymru i Loegr am eu bod yn rhwystredig bod y maes wedi ei wthio i “ymylon cwricwlwm cymysg y Dyniaethau” yng Nghymru.

Mae rhai athrawon Addysg Grefyddol, o ganlyniad, yn dweud eu bod yn gorfod addysgu Hanes a Daearyddiaeth hefyd – pynciau “nad oeddent yn ddigon cymwys i’w haddysgu, ac yn teimlo ychydig iawn o frwdfrydedd drostynt”.

Cyfeirir hefyd y gallai rhai gael eu denu i Loegr wrth i fwrsarïau o hyd at £10,000 gael eu cynnig i’r rhai sy’n dymuno hyfforddi fel athrawon Addysg Grefyddol – does dim bwrsarïau o’r fath ar gael i athrawon dan hyfforddiant yng Nghymru.

Mae methiant y llywodraeth i ddarparu gweledigaeth drefnus a chydlynol ar gyfer CGM wedi arwain at athrawon yn cael trafferth dehongli a gweithredu’r cwricwlwm yn effeithiol, ychwanega’r adroddiad.

“Mae’r diffyg eglurder hwn yn arwain at ddehongliadau amrywiol a chyferbyniol, sydd â’r potensial i arwain at wahaniaethau yn ansawdd a chynnwys y pwnc ar draws ysgolion yng Nghymru.”

Ofnir bod y diffyg eglurder yn amharu ar wybodaeth disgyblion sy’n sefyll TGAU Astudiaethau Crefyddol.


Source link

Check Also

Ni all Gething aros wrth y llyw, medd ASau gwrthbleidiau’r Senedd

We are an affiliateNewsatw.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an …

Leave a Reply

Available for Amazon Prime
The compliance genie guarantees an easy user experience through its modular design. Join the ranks of savvy entrepreneurs who are revolutionizing their marketing approach with this free ad network today !. Authentic street dance studio.