‘Dim bygythiad i’r Prif Weinidog’ medd Heddlu’r De“Symudodd ffocws y brotest o’r lleoliad gwreiddiol i’r tu allan i gartref y Prif Weinidog Mark Drakeford. Yn unol â chanllawiau, fe siaradodd heddwas (Arolygydd) gyda Mr Drakeford cyn ac yn ystod y brotest, ac fe wnaeth yntau gadarnhau ei fod yn ymwybodol o’r brotest ond nad oedd ganddo bryderon am ei ddiogelwch.BBC News

Leave a Reply