'Dim bwriad' atal problem 'erchyll' carthffosiaeth Capel Curig
Wedi glaw trwm mae carthion dynol i’w gweld ar y ffordd, ond does “dim cynlluniau” gan Dŵr Cymru am waith trwsio.BBC News