Datganoli, hunan-lywodraeth, annibyniaeth: Beth yw'r gwahaniaeth?
Ein gohebydd gwleidyddol Cemlyn Davies sy’n egluro rhai o’r termau yn y drafodaeth am ddyfodol cyfansoddiad y wladBBC News