Cynnydd o 65 yn nifer y marwolaethau coronafeirwsMae cyfanswm o 3,494 o bobl wedi marw gyda Covid-19 yng Nghymru, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.BBC News