Cynllun i ddiogelu tir a threftadaeth y Carneddau


Mae’r

Carneddau’n ardal o ucheldir ynysig, 220 cilomedr sgwâr, yng ngogledd Parc Cenedlaethol Eryri.BBC News