Cynllun 'hyblyg' i ailagor ysgolion o ddydd LlunMae undeb addysg yn galw am ohirio dysgu wyneb yn wyneb tan o leiaf 18 Ionawr.BBC News