Cynllun adfer yn rhoi pwyslais ar wella canol trefi
Llywodraeth Cymru yn datgelu cynlluniau i geisio adfer yr economi wedi’r pandemig.BBC News