Cymorth i’r ffermwyr llaeth sydd wedi’u taro waethaf


BuwchImage copyright
Getty Images

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cymorth yn cael ei roi i’r ffermwyr llaeth sydd wedi cael eu taro waethaf gan yr argyfwng coronafeirws.

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths mai ffermwyr llaeth sydd wedi colli mwy na 25% o’u hincwm ym misoedd Ebrill a Mai fydd yn gymwys am y cynllun.

Bydd y ffermwyr hynny yn gallu hawlio hyd at £10,000 i dalu 70% o’r incwm maen nhw wedi’i golli.

Dywedodd y gweinidog mai’r nod yw “sicrhau y gallant barhau i weithredu heb gael effaith ar les anifeiliaid a’r amgylchedd”.

Image copyright
Getty Images

Image caption

Er i archfarchnadoedd weld cynnydd mewn gwerthiant, mae ffermwyr sy’n cyflenwi caffis a bwytai ar eu colled

Roedd y sector llaeth yn un o’r cyntaf i deimlo effaith y pandemig, wrth i fwytai a chaffis orfod cau yn sgil y cyfyngiadau.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd rhagor o fanylion am y cynllun yn cael ei gyhoeddi’n fuan.

‘Rhywfaint o sefydlogrwydd’

Dywedodd Ms Griffiths: “Mae cau y sector gwasanaethau bwyd wedi cael effaith sylweddol ar unwaith ar ein sector llaeth a phrisiau y farchnad.

“Bydd y mesurau sydd wedi’u cyflwyno hyd yma yn help i roi rhywfaint o sefydlogrwydd i’r sector llaeth, ond rwy’n cydnabod bod angen cefnogi’r ffermydd hynny sydd wedi dioddef waethaf mewn sefyllfa sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.

“Dwi felly yn falch o gadarnhau y bydd ffermwyr llaeth yng Nghymru yn gymwys am gymorth i helpu iddynt addasu i’r amodau eithriadol yn y farchnad, ac i sicrhau y gallant barhau i weithredu heb iddo gael effaith ar les anifeiliaid a’r amgylchedd

“Byddwn yn parhau i weithio’n galed â’r sector i helpu iddynt fynd i’r afael â’r problemau y maent yn eu hwynebu yn ystod y cyfnod anodd hwn.”BBC News

Leave a Reply