Cyhuddo dyn o geisio llofruddio ym Merthyr Tudful
Cafodd dyn 32 oed ei drywanu yn dilyn digwyddiad ar gaeau pêl-droed yn y dref ddydd Iau.BBC News