Cyhuddo Drakeford o fethu ag amddiffyn yr heddlu
Arweinwyr heddlu yn “siomedig” ac yn “ddig” nad yw swyddogion rheng flaen yn cael eu brechu.BBC News