Cyhoeddi ymgynghoriad ar gamau i sicrhau aer glânLlywodraeth Cymru am wahardd glo traddodiadol mewn cartrefi’n gyfan gwbl o 2023 ymlaen.BBC News