Cyfyngiadau teithio o fannau risg uchel yn dod i rymPrif Weinidog Cymru’n dweud y bydd yr heddlu’n darparu mwy o swyddogion ar y ffyrdd i’w plismona.BBC News