Cyfyngiadau teithio i ddod i ben yng Nghymru ddydd Llun


ArwyddImage copyright
Getty Images

Image caption

Mae’r canllaw i “aros yn lleol” wedi bod mewn grym yng Nghymru ers 1 Mehefin

Bydd cynlluniau i gael gwared ar y cyfyngiadau ar deithio yng Nghymru yn cael eu cadarnhau gan y prif weinidog yn ddiweddarach.

Dywedodd Mark Drakeford bythefnos yn ôl y gallai’r gorchymyn i “aros yn lleol” gael ei ddiddymu ar 6 Gorffennaf pe bai coronafeirws yn parhau dan reolaeth yma.

Y canllaw ar hyn o bryd yw na ddylai pobl deithio dros bum milltir o’u cartref oni bai bod gwir angen.

Daw yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Iau y bydd hawl gan dafarndai a bwytai i ailagor tu allan o 13 Gorffennaf.

Daeth cadarnhad hefyd ddydd Iau bod modd i atyniadau twristiaid ailagor o 6 Gorffennaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eisoes y bydd dau gartref yng Nghymru yn cael ffurfio “un cartref estynedig” a chwrdd â’i gilydd yn eu cartrefi o ddydd Llun ymlaen.

Image caption

Mae Mel Williams yn edrych ymlaen at allu teithio i Gaernarfon a Chaerdydd i weld ei deulu

Mae Mel a Lis Williams o Lanuwchllyn – sydd â phlant a’u teuluoedd yn byw yng Nghaernarfon a Chaerdydd – ymysg y teuluoedd sydd heb weld ei gilydd wyneb yn wyneb ers misoedd

“https://www.bbc.co.uk/”Efo’r plant mae un teulu yng Nghaernarfon (eu mab Deian) sydd â merch fach newydd ei geni pedwar mis yn ôl,” meddai Mel.

“Roedden ni’n lwcus – fe gafon ni ei gweld hi cyn cychwyn y cload ‘ma – ond ers hynny  wrth gwrs de’ ni m’ond yn gweld hi mewn ffilmiau a fideos.

“Mae hynny’n dda ofnadwy ond fedrwn ni ddim symud i Gaernarfon i’w gweld nhw oherwydd gawn nhw ddim derbyn ni na ni fynd o fan hyn, a dyna ydy’r peth gwaetha’.”

‘Sylweddoli faint wyt ti ‘di golli’

Mae dau o’u plant – Gwion a Derith – yn byw yng Nghaerdydd.

“Fel arfer bydden ni wedi mynd lawr un neu ddau o weithiau i’r de ac aros am ‘chydig ddyddiau, ond fedrwn ni ddim rŵan wrth gwrs – ‘da ni wedi cael ein cloi yma.”

Ond mae Mel a Lis yn edrych ‘mlaen yn arw at allu gweld eu meibion a’u teuluoedd unwaith eto pe bai’r rheolau ar deithio yn cael eu llacio yn ôl y disgwyl ddydd Llun.

“Ti’n sylweddoli faint wyt ti ‘di golli wrth gael dy gau mewn,” meddai Mel.

“Ond fyddwn ni ddim yn poeni na’n meddwl am hynny pan ddoith o [llacio’r rheolau].

“Wrth gwrs bydd o’n hynod o gyffrous.”

Image copyright
Llywodraeth Cymru

Image caption

Bydd Mark Drakeford yn cadarnhau’r penderfyniad yng nghynhadledd Llywodraeth Cymru

Yn siarad ar 19 Mehefin fe wnaeth Mr Drakeford ofyn i bobl Cymru wneud “un tro arall” a chadw at y rheol i aros yn lleol am bythefnos arall.

“Mae wir wedi helpu er mwyn cael y feirws dan reolaeth yng Nghymru,” meddai bryd hynny.

“Ry’n ni angen i chi barhau i wneud hynny, ac os ydych chi, mewn pythefnos fe ddylen ni fod mewn sefyllfa ble gall hyn ddod i ben.”

Bydd Mr Drakeford yn cadarnhau’r penderfyniad yng nghynhadledd ddyddiol Llywodraeth Cymru am 12:30 dydd Gwener, ond ni fydd y rheol yn cael ei ddiddymu nes dydd Llun.

Mae disgwyl iddo ddweud bod angen i bawb barhau i gadw pellter cymdeithasol a pharchu’r lleoedd a’r cymunedau y maen nhw’n ymweld â nhw.BBC News

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com