Cyflwyno deddf allai ganiatáu oedi etholiad y Senedd


Dywedodd Mark Drakeford: “Rwy’n parhau i fod yn ymrwymedig i etholiad Senedd ym mis Mai eleni ond o dan yr amgylchiadau sy’n ein hwynebu, yn syml, mae’n gyfrifol i roi bil ar y llyfr statud a fyddai’n caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd yn y dyddiad hwnnw pe bai hynny’n angenrheidiol, a byddwn yn cychwyn ar y broses honno yn gynnar yn y tymor sydd i ddod.BBC News