Cwpan y Gynghrair: Casnewydd 1-0 Caergrawnt


CasnewyddImage copyright
Getty Images

Mae Casnewydd wedi llwyddo i gyrraedd trydedd rownd Cwpan y Gynghrair ar ôl iddyn nhw drechu Caergrawnt yn Rodney Parade nos Fawrth.

Y tîm cartref oedd yn pwyso yn yr hanner cyntaf, ond ni lwyddodd yr un tîm i ganfod cefn y rhwyd yn yr hanner cyntaf.

Daeth unig gôl y gêm gyda 10 munud yn weddill, wrth i Scott Twine rwydo gydag ergyd bwerus o ymyl y cwrt cosbi ar ôl i Gaergrawnt fethu â chlirio’r bêl yn diyn cic gornel.

Bydd yr Alltudion yn croesawu un ai Rhydychen o Adran Un neu Watford i Rodney Parade yn y drydedd rownd, gyda’u gêm nhw wedi mynd i giciau o’r smotyn nos Fawrth.

Bu’n rhaid i Gasnewydd drechu Abertawe er mwyn cyrraedd yr ail rownd.BBC News