Covid: 49% yn fwy mewn ysbytai a 946 achos newydd


Roedd 214 o’r achosion newydd yng Nghaerdydd, 89 yn Rhondda Cynon Taf ac 87 yn Abertawe. Yn ogystal roedd 91 achos mewn pobl sy’n byw y tu allan i Gymru, gyda ICC yn dweud mai myfyrwyr sydd mewn prifysgolion y tu allan i Gymru yw’r mwyafrif o’r rhain.BBC News