Covid-19: 10 marwolaeth a 727 achos newyddCaerdydd sydd gyda’r gyfradd wythnosol uchaf o achosion ym mhob 100,000 o’r boblogaeth, sef 223.5.BBC News