Coronafeirws: Pecyn newydd o gymorth ariannol i fusnesauArianImage copyright
Getty Images

Mae disgwyl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru am becyn newydd o gymorth ariannol i fusnesau yn ystod argyfwng coronafeirws.

Fe fydd y manylion yn cael eu cyhoeddi gan y Prif Weinidog Mark Drakeford ddydd Llun.

Bydd cynlluniau eraill yn cael eu cyhoeddi yn ystod yr wythnos, fydd yn rhan o’r £1.1bn o gefnogaeth i’r economi a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Daw’r arian o gyllidebau presennol Llywodraeth Cymru a pheth arian ychwanegol o Drysorlys Llywodraeth y DU.

Blaenoriaethu cyllidebau

Fe wnaeth cabinet Llywodraeth Cymru gyfarfod yr wythnos ddiwethaf i drafod sut i flaenoriaethu eu cyllidebau.

Mae gweinidogion Cymru eisoes wedi cyhoeddi buddsoddiad o £1.4bn i helpu busnesau yng Nghymru trwy grantiau a saib ar daliadau trethi.

Dywedodd y Gweinidog Economi, Ken Skates y byddai’r llywodraeth ym Mae Caerdydd yn cyflwyno cynlluniau cyfatebol i’r hyn a gafodd eu cyhoeddi gan y Canghellor Rishi Sunak i helpu busnesau yn Lloegr.

Roedd hyn yn cynnwys saib ar daliadau trethi busnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch am 12 mis, a grantiau cyllido rhwng £10,000 a £25,000 ar gyfer busnesau bach.

Image caption

Dywedodd Ken Skates y bydd cronfa ychwanegol yn cael ei sefydlu i gynorthwyo busnesau a’r rheiny sy’n hunangyflogedig

Ers hynny mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu na fydd y “llai na 200 eiddo ar draws Cymru” sydd gyda gwerth trethiannol o £500,000 neu fwy yn gymwys yn eu cynlluniau nhw.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i greu cronfa gwerth £100m i gefnogi busnesau eraill, mentrau cymdeithasol ac elusennau yn ystod argyfwng coronafeirws.

Mewn datganiad dywedodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans a Mr Skates y byddai’r busnesau sy’n cael eu heffeithio gan y penderfyniad yn gallu gwneud cais am gymorth pellach.

Mae disgwyl i fusnesau ddechrau derbyn arian o’r gronfa argyfwng erbyn canol yr wythnos hon.

Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddodd Llywodraeth y DU gynllun i dalu 80% o gyflogau pobl oedd methu gweithio yn ystod yr argyfwng a phecyn arall fyddai’n galluogi i weithwyr hunangyflogedig geisio am grant o hyd at 80% o’u helw misol ar gyfartaledd.BBC News

Leave a Reply