Coronafeirws: 29 arall yng Nghymru wedi marw


Covid-19 CaerdyddImage copyright
Getty Images

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi y bu farw 29 o bobl oedd â Covid-19 yn y 24 awr ddiwethaf, gan ddod a’r cyfanswm yma i 98.

Dyma’r nifer fwyaf o farwolaethau Covid-19 yng Nghymru ar un diwrnod ers i’r feirws ddechrau ymledu.

Cafodd 274 o achosion newydd eu cadarnhau hefyd, gan ddod â’r cyfanswm i 1,837.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cydnabod bod nifer yr achosion yn uwch mewn gwirionedd am mai’r cyngor yw i bobl hunan ynysu os ydyn nhw’n credu eu bod wedi’u heintio.

Dywedodd Dr Robin Howe o’r corff bod y “cynnydd heddiw yn adlewyrchu cyfuniad o gynnydd gwirioneddol yn y niferoedd, ynghyd ag achosion ychwanegol a gofnodwyd o’r cyfnod adrodd blaenorol.”

O’r achosion newydd, roedd 91 yn ardal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, 85 yng Nghaerdydd a’r Fro a 46 ym Mae Abertawe.

Darlun tebyg oedd i’r DU gyfan dros y 24 awr ddiwethaf, gyda 563 o farwolaethau wedi’u cadarnhau – y nifer fwyaf ar unrhyw ddiwrnod ers dechrau’r argyfwng.

Mae hynny’n golygu bod cyfanswm o 2,351 o bobl â Covid-19 wedi marw ar draws y DU.BBC News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *