Coronafeirws: 28 yn rhagor o farwolaethau
Cofnodwyd 1,016 o achosion newydd, a chyfanswm nifer yr achosion hyd yma ydy 71,533.BBC News