Coronafeirws: 24 o farwolaethau pellach
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cofnodi 24 marwolaeth bellach yn gysylltedig â Covid 19 yng Nghymru ar 28 Chwefror.BBC News