Coronafeirws: 23 yn fwy o farwolaethau yng NghymruY ffigyrau diweddara’ hefyd yn nodi fod 1,048 yn fwy o achosion positif wedi eu cofnodi.BBC News