Cofnodi 110 o farwolaethau Covid-19 yng Nghymru


prawf

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi 110 yn rhagor o farwolaethau yn ymwneud â Covid-19.

Ond mae rhan helaeth o’r marwolaethau gafodd eu nodi ddydd Gwener yn cynnwys rhai sy’n dyddio yn ôl i 20 Mawrth oherwydd oedi bwrdd iechyd y gogledd yn nodi’r marwolaethau.

Bu farw 84 o bobl gyda coronafeirws dan ofal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr rhwng 20 Mawrth a 22 Ebrill.

Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Mae 751 o bobl a gafodd brawf positif am coronafeirws bellach wedi marw yng Nghymru.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n cydnabod nad yw llawer o farwolaethau yn y gymuned neu mewn cartrefi gofal yn cael eu cynnwys felly mae’r gwir ffigwr yn debyg o fod yn uwch.

Cafodd 243 o achosion newydd eu cofnodi, gan ddod â’r cyfanswm yng Nghymru i 8,601.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae 25,898 o bobl wedi cael prawf am Covid-19 yma erbyn hyn.BBC News

Leave a Reply